• 066-43437002-8
  • Bayeraflack@yahoo.com
مایکوپکت®

مایکوپکت®

مایکوپکت®

 محلول استریل تزریقی 

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک

ترکیب: هر میلی‌لیتر حاوی:

لینکومایسین (هیدرو کلراید)

50  

میلی‌گرم

اسپکتینومایسین (سولفات تتراهیدرات)

100

میلی‌گرم

گونه هدف: گوسفند، بز، گوساله شیرخوار ، سگ و گربه

موارد مصرف:

گوسفند و بز: درمان عفونت‌های اولیه و ثانویه دستگاه تنفسی ناشی از مایكوپلاسماها و اجرام میكروبی حساس به لینكومایسین و اسپكتینومایسین، ذات‌الریه و پلوروپنومونی واگیر، گندیدگی سم (Foot rot) ناشی از باكتریوئیدس نودوزوس وآگالاكسی.

گوساله شیرخوار (قبل از شروع نشخوار): درمان عفونت‌های تنفسی-گوارشی (پنوموآنتریت) ناشی از میکروارگانیسم ­های حساس به این دارو.

سگ: درمان عفونت‌های تنفسی، پوستی، مجاری ادراری- تناسلی و عفونت‌های ثانویه

گربه: درمان عفونت‌های ادراری و قسمت فوقانی دستگاه تنفسی، عفونت‌های موضعی پوست و عفونت‌های ثانویه باکتریایی

مكانيسم اثر:

لينكومايسين یک آنتی‌بیوتیک لینکوزامیدی و باکتریواستاتیک بوده که با اتصال به زیر واحد 50S ريبوزومي از سنتز پروتئين‌هاي باكتري جلوگيري مي‌كند و اسپكتينومايسين یک آمینوسیکلیتول و باکتریسید است که با اتصال به زیر واحد 30S ريبوزومي به‌صورت غير قابل برگشت از سنتز پروتئين‌هاي باكتري جلوگيري مي‌كند. اين دو ماده با اثر سينرژيستي بر باكتري‌هاي گرم مثبت و گرم منفي و نیز مايكوپلاسما مؤثر مي‌باشند.

فارماکوکینتیک:

بیشترین سطح سرمی لینكومایسین 4 تا 6 ساعت بعد از تزریق ایجاد می‌شود. این آنتی‌بیوتیك به‌طور وسیع در بدن منتشر می‌شود و غلظت آن در اكثر بافتها از جمله استخوان‌ها، به‌ میزان مناسبی می‌رسد. بیش‌ترین غلظت دارو در كبد و كلیه‌ها و كم‌ترین غلظت آن در مایع مغزی-نخاعی ‌‌‌‌(CSF) قابل جستجو می‌باشد. لینكومایسین در كبد متابولیزه شده و از طریق صفرا (مدفوع) و ادرار دفع می‌شود. اسپكتینومایسین پس از تزریق به‌خوبی جذب شده و در مدت زمان یك ساعت به حداكثر غلظت سرمی می‌رسد. این دارو وارد چشم و مایع مغزی-نخاعی نمی‌شود و میزان اتصال آن به پروتئین پایین است. این دارو در كلیه‌ها از طریق ترشح گلومرولی و بدون تغییر وارد ادرار می‌شود.

مقدار و روش مصرف:

گوسفند و بز: ۱ میلی‌لیتر به ازای هر ۱۰ كیلوگرم وزن بدن به‌صورت تزریق داخل عضلانی، یکبار در روز به مدت سه روز متوالی

گوساله شیرخوار: ۱ میلی‌لیتر به ازای هر ۱۰ كیلوگرم وزن بدن، به‌صورت تزریق داخل عضلانی، دوبار در روز اول، یکبار در 2-4 روز بعدی

سگ و گربه: 1 میلی‌لیتر به ازای هر 5 کیلوگرم وزن بدن به‌صورت تزریق داخل عضلانی، هر 12 تا 24 ساعت به ‌مدت 12 روز

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 14 روز پس از آخرین درمان

تداخل دارویی:

لینكومایسین با نووبیوسین و كانامایسین سولفات ناسازگار است.

لینكومایسین با بنزیل پنی‌سیلین و فنی‌توئین سدیم ایجاد رسوب می‌كند.

ماكرولیدها و کلرامفنیکل با لینكوزآمیدها اثر آنتاگونیستی دارند، بنابراین نباید به‌طور هم‌زمان استفاده شوند.

موارد منع مصرف:

در دام هایی که شیرشان به مصرف انسان می­رسد، استفاده نگردد.

در حیوانات حساس به لینکومایسین و یا اسپکتینومایسین استفاده نشود.

در حیواناتی که دچار مشکلات خونی یا اختلالات شدید عملکرد کبدی هستند، تجویز نشود.

در حیوانات غیر هدف مثل خرگوش، خوکچه هندی، همستر، اسب و گاوهای با فلور میکروبی فعال در شکمبه و روده به علت بروز مشکلات گوارشی تجویز نشود.

موارد احتیاط:

 مصرف این دارو در تك سمی‌ها ممكن است باعث بروز كولیت شود.

در مواردی پس از تزریق دارو به گوسفند و بز، اسهال گذرا ایجاد شده است.

در پاره‌ای موارد، كاهش اشتها و تولید شیر در بزها گزارش شده است.

در موارد بسیار نادر، سقط جنین و یا مرگ گوسفند آبستنی كه در ثلث آخر آبستنی مورد مداوا قرار گرفته باشد، گزارش شده است.

دور از دسترس و دید کودکان نگهداری شود.

تحت نظارت دامپزشک مصرف گردد.

پایداری حین مصرف:

21 روز پس از ورود اولین سرسوزن

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از 25 درجه سانتی‌گراد، دور از نور نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت شود.

بسته‌بندی:

ویال 50 میلی‌لیتری‌ در یک جعبه

فقط برای مصرف دامپزشکی

تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور