• 066-43437002-8
  • Bayeraflack@yahoo.com
داکسی سول® 10%

داکسی سول® 10%

داکسی سول® 10%

محلول خوراکی

گروه دارويي: آنتي‌بيوتيک

ترکیب دارو: هر ميلي‌ليتر حاوي:

داکسي سايکلين (هایکلیت)

100

ميلي‌گرم

گونه هدف: طيور (گوشتی)

موارد مصرف:

داکسی‌سول® 10 درصد بر باکتري­هايي مانند استافيلوکوک، استرپتوکوک، پاستورلا، سالمونلا، هموفيلوس، اشریشيا کلي و همچنين بر مايکوپلاسما، اسپيروکت، کلاميديا و ريکتزيا مؤثر مي‌باشد. اين دارو در مقايسه با ساير تتراسايکلين‌ها بر کلي باسيلوز و CRD دارای اثرات قوی تری می باشد.

مکانیسم اثر:

داکسي‌سايکلين متعلق به گروه تتراسايکلين‌ها بوده و دارای فعالیت باکتریواستاتیکی عليه بسياري از باکتري‌هاي گرم مثبت و گرم منفي مي‌باشد. داکسي‌سايکلين با اتصال به ريبوزوم هاي باکتري موجب جلوگيري از سنتز پروتئين ها شده و در نتيجه با متوقف نمودن کليه اعمال حياتي اعم از رشد و تقسيم باکتری، عملکرد باکتريواستاتيکي خود را انجام می‌دهد.

مقدار و روش مصرف:

0/5 تا 1 ميلي‌ليتر به ازاي هر ليتر آب آشاميدني به مدت 3 تا 5 روز

زمان پرهيز از مصرف:

5 روز پس از آخرين درمان

موارد منع مصرف

در حيوانات حساس به تتراسايکلين استفاده نگردد.

در طيور تخم‌گذاري که تخم آنها به مصرف انسان مي‌رسد، استفاده نگردد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت 30 روز باید مصرف گردد.

محلول تهیه شده حاوی دارو، حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود.

دور از دسترس و ديد کودکان نگهداری شود.

تحت نظارت دامپزشک مصرف گردد.

شرايط نگهداري:

در دماي کمتر از 25 درجه سانتي‌گراد، دور از نور نگهداري و از یخ زدگی محافظت شود.

بسته‌بندي:

بطری پلی‌اتیلنی 500 یا 1000 میلی لیتری در یک جعبه

فقط برای مصرف دامپزشکي

 تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور