• 066-43437002-8
  • Bayeraflack@yahoo.com
بای‌لوزین® 25%

بای‌لوزین® 25%

بای‌لوزین® 25%

پریمیکس

گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک

ترکیب: هر گرم حاوي:

تایلوزین فسفات

250

میلی‌گرم

گونه هدف: جوجه‌های گوشتی و پولت‌های تخم‌گذار

موارد مصرف:

بای‌لوزین® 25% در پیشگیری و كنترل بیماری تنفسی مزمن (CRD) و نیز آنتریت نکروتیک در پولت‌های جایگزین تخم‌گذار و نیمچه‌های گوشتی، افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل خوراک در نیمچه‌های گوشتی و افزایش میزان تخم‌گذاری در مرغ‌های تخم‌گذار كاربرد دارد.

مقدار و روش مصرف:

127 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز جهت پیشگیری و كنترل بیماری‌های تنفسی و یا 4/4 کیلوگرم در هر تن دان در 5 روز اول زندگی و سپس تکرار در هفته سوم و چهارم

10-20 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز جهت پیشگیری و كنترل آنتریت نکروتیک و یا 700-350 گرم در هر تن دان به مدت 7 روز

زمان پرهیز از مصرف:

طیور گوشتی: 1 روز پس از آخرین درمان

تداخلات دارویی:

از مصرف همزمان با ساير آنتي‌بيوتيك‌هاي لينكوزاميدها، بتالاكتام و فلورفنيكل اجتناب گردد.

موارد منع مصرف:

در طیور تخم‌گذاری که تخم آنها به ‌مصرف انسان می‌رسد، مصرف نگردد.

موارد احتیاط:

به منظور توزیع یکنواخت پریمیکس دارو در دان، ابتدا مقدار مورد نیاز را با 50 کیلوگرم ماده اولیه، مکمل و یا دان به‌خوبی مخلوط کرده و سپس مخلوط را در حجم دان نهایی اضافه نموده و مجدداً مخلوط نمایید.

دور از دسترس و دید کودکان نگهداری شود.

تحت نظارت دامپزشک مصرف گردد.

شرایط نگهداری:

در دماي کمتر از 25 درجه سانتی‌گراد، دور از نور و رطوبت نگهداري شود.

بسته‌بندی:

کیسه‌ 5 کیلوگرمی

فقط جهت مصرف دامپزشکي

تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور