• 066-43437002-8
  • Bayeraflack@yahoo.com
افلامکتین® 1 درصد

افلامکتین® 1 درصد

افلامکتین® 1 درصد

محلول استريل تزريقي

گروه دارویی :ضد انگل خارجی و داخلی

ترکیب: هر ميلي‌ليتر حاوي:

 آيورمكتين      10 ميلي‌گرم

گونه هدف: اسب، شتر،گاو، گوسفند، سگ و گربه

موارد مصرف:

آیورمکتین یک داروی ضد انگل وسیع الطیف است. این دارو برای درمان و کنترل آلودگی‌های انگلی داخلی و خارجی در گونه‌های مختلف به شرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

گاو و گوسفند:

نماتودهای دستگاه گوارش: گونه‌های مختلف استرتاژیا، همونکوس، کوپریا، نماتودیروس، تریکواسترونژیلوس، بونوستوموم، تریشوریس، استرنژیلوئیدوس، ازوفاگوستوموم و شابرتیا اوینا

کرم‌های ریوی: گونه‌های دیکتیوکائولوس

جرب‌ها: گونه‌های سارکوپتس و پسوروپتس

شپش‌های مکنده: گونه‌های لینوگناتوس و هماتوپینوس

لاروهای مگس مانند: گونه‌های مختلف هیپودرما و استروس اویس

اسب: پاراآسکاریس اکوئوروم، اکسیوریس اکوئی، دراشیا مگاستوما، تریکواسترونژیلوس اکسئی، استرونگل‌های بزرگ و کوچک، میکروفیلر انکوسرکا، گونه‌های هابرونما و گاستروفیلوس

شتر: نماتودها و انگل‌های خارجی (جرب سارکوپتس)

سگ: کرم قلب سگ (پیشگیری و درمان)، جرب‌ها، نماتودها، کرم‌های قلابی و گرد و انگل‌های خارجی

گربه: جرب‌های گوش، کک و کرم‌های قلاب دار

مکانیسم اثر:

آیورمکتین جزء دسته ضدانگل‌هاي ماکروسیکلیک لاکتون بوده كه با تقويت آزاد سازي  (GABA)گاما آمینوبوتیریک اسید به عنوان نوروترنسمیتر مهاری از نورون‌هاي پيش سيناپسي و متعاقباً بلوك كردن تحريكات پس سيناپسي در نماتودها و فيبرهاي عضلاني بندپايان و یا افزایش نفوذ پذیری کانال‌های کلریدی وابسته به گلوتامات و در نتیجه هایپرپلاریزاسیون سلول‌های عصبی موجب فلجي شلی و سپس مرگ اين انگل‌ها مي‌گردد. كرم‌هاي نواري (Cestoda) و پهن (Trematoda) (مانند گونه‌هاي فاسيولا) از GABA  به عنوان واسطه شيميايي در اعصاب محيطي استفاده نمي‌كنند، لذا اين دارو بر روي اين انگل‌ها بي تأثير است.

مقدار و روش مصرف:

دوز این دارو 200 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن دام یا 0/5 میلی لیتر به ازای هر 25 کیلوگرم وزن بدن می‌باشد.

اسب: به صورت تزریق داخل عضلانی

گاو، شتر و گوسفند: به صورت تزریق زیرجلدی

سگ و گربه: به صورت تزریق زیرجلدی در ناحیه پوست شل پشت یا جلوی شانه‌ها

در سگ جهت پیشگیری از کرم قلب، ماهیانه 6 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق زیرجلدی

زمان پرهيز از مصرف:

گوشت: 21 روز پس از آخرین درمان

شیر: 28 روز پس از آخرین درمان

موارد منع مصرف:

از تزریق داخل وریدی این دارو خودداری نمایید.

مصرف این دارو در کره اسب‌های کمتر از 4 ماه مجاز نمی‌باشد.

مصرف این دارو در حیوانات کمتر از 6 هفته توصیه نمی‌شود.

در سگ‌هاي نژاد Collie با احتياط و كمتر از دوز معمول مصرف شود و به مدت حداقل 8 ساعت پس از تزريق زير نظر باشند.

داروي مصرف نشده و ويال دارو را با رعايت موازين بهداشتي معدوم كنيد. در صورت آلودگي آب با اين دارو ممكن است بر روي ماهي و ساير آبزيان تأثيرات منفي بگذارد.

از تجویز همزمان با داروهایی که موجب افزایش نفوذپذیری سد خونی- مغزی نسبت به آیورمکتین می‌شوند مثل کتوکونازول، ایتراکونازول، سیکلوسپورین و مهارکننده‌های کانال کلسیمی خودداری شود.

موارد احتیاط:

دور از دسترس و دید کودکان نگهداری شود.

تحت نظارت دامپزشک مصرف گردد.

پایداری حین مصرف:

21 روز پس از ورود اولین سر سوزن

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از 25 درجه سانتی‌گراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت شود.

بسته بندی:

ویال‌ 50  میلی لیتری در یک جعبه

فقط  برای مصرف دامپزشکی

تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور