• 066-43437002-8
  • Bayeraflack@yahoo.com
بای آدر®
بای آدر®

بای آدر®

کرم موضعی پستان
گروه دارویی: ضدالتهاب، ضدعفونی کننده و بی حس کننده موضعی
گونه هدف: گاو