• 066-43437002-8
  • Bayeraflack@yahoo.com
جنتالاک® 5%

جنتالاک® 5%

جنتالاک® 5%

محلول استریل تزریقی

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر میلی‌لیتر حاوی:

جنتامایسین (سولفات)     50 میلی‌گرم

گونه هدف: گاو، گوساله، اسب، کره اسب، گوسفند، بز، سگ و گربه

موارد مصرف:

جنتالاک® 5 درصد جهت درمان بیماری‌های عفونی ناشی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی حساس به جنتامایسین مانند عفونت‌های دستگاه تنفسی، عفونت‌های معده‌ای و روده‌ای (کلی‌باسیلوز، سالمونلوز)، عفونت‌های تناسلی- ادراری (مانند متریت و پیومتر)، عفونت‌های پوست و زخم، سپتی سمی، باکتریمی، التهاب مفاصل، عفونت ناف و عفونت گوش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مکانیسم  اثر:

جنتامایسین همانند سایر آنتی بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی با اتصال به زیرواحد 30S ریبوزوم و جلوگیری از سنتز پروتئین‌های باکتریایی، اثر باکتریسیدی خود را عمدتاً بر باکتری‌های گرم منفی نظیر ای‌کلای، کلبسیلا، پروتئوس، سودوموناس، سالمونلا، انتروباکتر، سراتیا و شیگلا اعمال می‌کند، همچنین بر برخی از استافیلوکوک‌ها و استرپتوکوک‌ها مؤثر می‌باشد.

مقدار و روش مصرف:

5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (1 میلی‌لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن)، روز اول هر 12 ساعت یکبار و روزهای بعد هر 24 ساعت یکبار به مدت 3 تا 5 روز به صورت تزریق داخل عضلانی یا داخل وریدی آهسته و در سگ و گربه به صورت تزریق زیرجلدی نیز قابل استفاده می‌باشد.

زمان پرهیز از مصرف:

شیر: 3 روز پس از آخرین درمان

گوشت: 7 روز پس از آخرین درمان

موارد منع مصرف:

در حیوانات دارای سابقه حساسیت به آمینوگلیکوزیدها استفاده نگردد.

اثرات جانبی دارو شامل سمیت کلیوی، سمیت گوش و مهار عصبی عضلانی می‌باشد.

عوامل مستعد کننده سمیت کلیوی: مشکلات کلیوی (مانند بیماری یا نارسایی کلیوی)، سن (نوازادان یا حیوانات با سن بالا)، تب، عفونت خونی و کم آبی بدن

همراه با داروهای مدر مثل فوروزماید استفاده نگردد.

در حیوانات آبستن استفاده نگردد.

موارد احتیاط:

بهتر است در دام‌هایی که جهت تولید گوشت، پرورش داده می شوند استفاده نگردد.

با سایر آنتی‌بیوتیک‌ها و داروها مخلوط نگردد.

دور از دسترس و دید کودکان نگهداری شود.

تحت نظارت دامپزشک مصرف گردد.

پایداری حین مصرف:

21 روز پس از ورود اولین سرسوزن

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از 25 درجه سانتی‌گراد، دور از نور نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت شود.

بسته بندی:

ویال 50 میلی‌لیتری در یک جعبه

فقط  برای مصرف دامپزشکی

تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور