• 066-43437002-8
  • Bayeraflack@yahoo.com
بای میدین® 33/3%

بای میدین® 33/3%

بای میدین® 33/3%

محلول استریل تزریقی

 گروه دارویی: آنتی‌بیوتیک

ترکیب: هر میلی‌لیتر حاوی:

سولفادیمیدین سدیم

333

میلی‌گرم

گونه هدف: نشخوارکنندگان

موارد مصرف:

بای میدین® طیف ضد میکروبی وسیعی بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، مانند: استرپتوکوک، استافیلوکوک، باسیلوس آنتراسیس، کلستریدیوم تتانی و پرفرنژنس، اشرشیاکلای، سالمونلا، پاستورلا، کلامیدیا و نوکاردیا و تک‌یاخته‌هایی نظیر کوکسیدیا و توکسوپلاسما دارد.

مکانیسم اثر:

سولفادیمیدین سدیم یک سولفونامید وسیع الطیف و باکتریواستات است که از طریق رقابت با PABA باعث مهار سنتز اسیدفولیک و نیز با وقفه در سنتز پروتئین باکتری‌ها مانع از رشد آنها می شود.

مقدار و روش مصرف:

3-6 میلی‌لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن برای روز اول، سپس 3 میلی‌لیتر به ازای هر 10 کیلوگرم وزن بدن برای روزهای دوم تا پنجم به صورت تزریق زیرجلدی و داخل وریدی آهسته

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 10 روز پس از آخرین درمان

شیر: 4 روز پس از آخرین درمان

موارد منع مصرف:

در طول درمان از مصرف ویتامین K3 و داروهای حاوی کلسیم و آنتی‌اکسیدان خودداری گردد.

در موارد نارسایی کلیوی و کبدی استفاده نگردد.

موارد احتیاط:

احتمال حساسیت به سولفانامیدها وجود دارد.

دور از دسترس و دید کودکان قرار گیرد.

 تحت نظارت دامپزشک مصرف گردد.

پایداری پس از مصرف:

14 روز پس از ورود اولین سر سوزن

شرایط نگهداری:

 در دمای کمتر از 25 درجه سانتی‌گراد، دور از نور نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت گردد.

بسته‌بندی‌:

ویال 50 میلی‌لیتری در یک جعبه

فقط برای مصرف دامپزشکی

تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور