• 066-43437002-8
  • Bayeraflack@yahoo.com
بای‌فن® 2/5 درصد

بای‌فن® 2/5 درصد

بای‌فن® 2/5 درصد

سوسپانسیون خوراکی

گروه دارویی: ضد انگل

تركيب: هر میلی‌لیتر حاوي:

فنبندازول

25  

میلی‌گرم

گونه هدف: گاو، گوسفند، بز، تک سمی‌ها، سگ و گربه  

موارد مصرف:

بای فن® 2/5% یک داروی ضد انگل وسیع‌الطیف است که بر روی تخم انگل‌ها، مراحل مختلف نوزاد و بالغ نماتودهای دستگاه گوارش و تنفس مانند همونکوس، نماتودیروس، استرتاژیا، تریکواسترونژیلوس، کوپریا، ازوفاگوستوموم، شابرتیا اوینا، تریشوریس اویس و نئوآسکاریس در گاو، گوسفند و بز، همچنین سستودهای بالغ دستگاه گوارش و استرونگل‌های بزرگ و کوچک، آسکاریس و اکسیوریس در تک سمی‌ها و آسکاریس، آنکیلوستوما، تریشوریس و سستودهای بالغ در گوشتخواران مؤثر است.

مكانيسم اثر:

فنبندازول یک ضد انگل بنزیمیدازولی است که با مهار فعالیت آنزیم فومارات ردوکتاز، از احیاء فومارات به سوکسینات در میتوکندری جلوگیری کرده و مانع از تولید انرژی می‌شود. در نتیجه انگل به‌دلیل فلج عضلانی منهدم می‌گردد.  جذب این دارو از راه روده بسیار کم و به کندی صورت می‌گیرد که اثر درمانی آن را افزایش می‌دهد. این دارو 12- 10 ساعت پس از تجویز به حداکثر غلظت پلاسمایی خود می‌رسد. دفع فنبندازول در حدود 90% از طریق مدفوع و مقدار کمی هم از راه ادرار صورت می‌گیرد.

مقدار و روش مصرف:

گوسفند و بز: 5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (یا 2 میلی‌لیتر برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن) و در صورت آلودگی به سستودها این دوز به دو برابر افزایش می‌یابد.

گاو: 7/5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (یا 3 میلی‌لیتر برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن) توصیه می شود.

تک سمی ها: 7/5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (یا 3 میلی‌لیتر برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن جهت درمان آلودگی‌های گوارشی) و 10 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (یا 4 میلی‌لیتر برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن) برای 5 روز متوالی جهت درمان آلودگی‌های ریوی توصیه می‌شود.

سگ و گربه: 50 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (یا 2 میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) 3 روز متوالی توصیه می‌شود.

توجه: مدت و زمان مصرف باید توسط دامپزشک تعیین گردد.

زمان پرهيز از مصرف:

گاو، گوسفند و بز:

گوشت: 7 روز پس از آخرین درمان

شیر: 5- 3 روز پس از آخرین درمان

عوارض جانبی:

مصرف این دارو در دوزهای توصیه شده، هیچ‌گونه عوارض جانبی برای نشخوارکنندگان ندارد و به علت قابلیت تحمل بالا به این دارو حتی در مراحل مختلف آبستنی قابل مصرف می‌باشد.

موارد منع مصرف:

از مصرف هم‌زمان با نمک‌های برم که به‌ منظور مبارزه با کرم‌های کبدی فاسیولا به‌کار می‌روند خودداری گردد.

موارد احتیاط:

قبل از مصرف به ‌خوبی تکان داده شود.

از تماس با دست جلوگیری گردد.

 دور از دسترس و دید کودکان نگهداری شود.

 تحت نظارت دامپزشک مصرف گردد.

شرايط نگهداري:

در دمای کمتر از 25 درجه سانتی‌گراد، دور از نور نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت شود.

بسته‌بندي:

بطری پلی‌اتیلنی 1000 میلی‌لیتری در یک جعبه

فقط برای مصرف دامپزشکی

تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور