شرکت داروسازی بایر افلاک در ششمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ،معدن و تجارت در سال 96، عنوان مرکز تحقیق و توسعه نمونه واحد تولیدی صنعتی کشور را کسب نمود.