براي اولين بار در قاره آسيا با حضور قائم  مقام محترم وزير و رياست سازمان دامپزشكى كشور برادر دانشمند جناب آقاي دكتر رفيعى و هيت مديره  و مدير عامل و رئيس كارخانه ومعاونين و مدير R&D هلدينگ  دارويي باير  افلاك، داروى تزريقى  سوسپانسيون باي متوزين 48% به  بهره بردارى رسيد.

مطالعه بیشتر...